Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tentang Kami

info meecks diwujudkan pada 26 Disember 2018. Disebabkan perkembangan teknologi yang semakin pesat serta pemintaan pengguna terhadap media sosial semakin tinggi, info meecks mengambil langkah awal untuk turut serta menyahut era digital sepenuhnya.

Segala konten yang disampaikan kepada pengguna adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik laman info meecks sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut.

Kami sangat menghormati pendirian hak cipta orang lain. Demikian info meecks sangat menekankan perkara sebegini agar segala maklumat disampai dari pihak kami kepada pengguna tidak bercanggah dengan mana-mana pihak.

Berikut adalah objektif utama info meecks:

1. Menyampaikan kisah,cerita,tips,travelog dan informasi yang berlaku dalam Malaysia.
2. Mendekatkan pengikut info meecks dengan kisah-kisah terbaik dan tepat dengan maklumat.
3. Segala cerita yang disampaikan adalah bersesuaian dengan semua lapisan masyarakat.