Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag artis lelaki

“Ada Hati Yang Perlu Saya Jaga” – Amar Baharin

Peradaban manusia menemui jalan hidup dan perlu membiasakan norma baharu selepas dilanda wabak Covid-19 baru-baru ini. Bagi memastikan keadaan sentiasa selamat dan juga rantaian wabak dapat dicegah, kerajaan Malaysia telah menetapkan prosidur baru dalam setiap perkara. Maksud prosidur baru ini…